Nörogelişimsel Bozukluklar

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Tedavisi

Adsız tasarım

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk çağında en çok görülen nörogelişimsel bozukluklardan birisidir. DEHB’nin görülme sıklığı ile ilgili veriler, kullanılan yönteme göre değişmekle birlikte, bu bozukluğun çocuk ve ergenlerde %5-8 arasında görüldüğünü bildirilmektedir. Diğer taraftan DEHB erkeklerde kızlardan…

Read more

Otizm

Uyaran Eksikliği

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Çocukta aynı yaştaki diğer çocukların davranışlarından farklı davranışlar gözlenir. otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hem genetik temellerin hem…

Read more