Ayrıntılı Psikiyatrik ve Psikolojik Değerlendirme

Ayrıntılı Psikolojik ve Psikiyatrik DeğerlendirmeAyrıntılı Psikiyatrik ve Psikolojik Değerlendirme

Kliniğimizde danışanlarımız ile ilgili görüşme sürecinde amaç sadece bilgi toplamak değil, aynı zamanda yaşanılan sorunun anlaşılabilmesinde ve çözümünde terapotik bir ilişki oluşturmaktır. Çocuğun/Gencin ve mümkün ise her iki ebeveynin ve bakım veren diğer bireylerin bulunduğu görüşmede terapist ailenin korkularını, umutlarını, birbirleri ve çocukları hakkındaki beklentilerini, daha evvel herhangi bir tıbbi ve ruh sağlığı ile ilgili yardım alıp almadıklarını araştırır.

Biyopsikososyokültürel yaklaşım kullanarak mevcut sorun, çocuk, ebeveynler ve ailenin özgeçmişi ve gelişim öyküsü, şu anda mevcut olan destekler ve stres kaynakları hakkında bilgi elde edilir. Ruhsal durum değerlendirmesi, görünüş ve dışa vuran davranışlar, terapist ile ilişkisi, yönelim-dikkat-konsantrasyon-bellek, konuşma ve zeka durumu, algılama, düşünce, duygulanım ve mizaç, yargılama, iç görü ve güvenirlik gibi bireye ait etmenler araştırılır.

Öykü ve çocuğun/gencin klinik gözleminin yanında, anketler, değerlendirme ölçekleri ve yapılandırılmış görüşmeler değerlendirme sürecinde kullanılır. Standardize araçlar çocuğun davranışları hakkında sorular yöneltir ve kolayca puanlanabilir. Ölçekler, anketler, gelişim, bellek, dikkat ve zekâ testleri ve oyun gözlemi ayrıca değerlendirmede kullanılan araçlardandır.

Ankara Platin Tower’daki Merkezimizde, Çocuk ve Ergen  Psikiyatrisi Uzmanı Uzm. Dr. Çağatay UĞUR ve Ekibi tarafından Ayrıntılı Psikolojik ve Psikiyatrik Değerlendirme de dahil olmak üzere Çocuk&Ergen Psikiyatrisine dair tüm test, terapi, tedavi ve takipler yapılmaktadır!

Aşağıdaki linklerden bize ulaşıp randevu alabilir ayrıca konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrsi ile ilgili kapsamlı makalelerimize aşağıdaki Çocuk&Ergen Psikiyatrisi Yazılarımız linkinden ulaşabilirsiniz!

Leave a comment