Dikkat Testleri

Dikkat Değerlendirme TestleriDikkat Değerlendirme Testleri:

Merkezimizde uygulanan dikkat testleri aşağıdaki gibidir:

Nörobilişsel Testler (CPT, VBM, VIM, ST, POET, FPCPT, NVRT, SAT, SDC, FTT): 

NPTB:

Nöropsikolojik ve psikiyatrik alanda yardımcı değerlendirme yöntemlerinden birisidir. Belli sinir sistemleri aracılığıyla gerçekleşen karmaşık davranışlarımız ve bilişsel işlevlerimiz anatomik olarak, belli beyin yapılarının ve bölgelerinin arasındaki ileti yollarının faaliyetine dayanır.Nöropsikolojik testler ile sinir sisteminin ürünü olan karmaşık davranışlarımızı, bilişsel işlevlerimizi değerlendirerek, beynin bu yapılarını değerlendirmeye katmış oluruz. NPTB ile aşağıda belirtilen zihinsel işlevlerimizi ölçeriz ;

  • Uyanıklık ve Dikkat
  • Karmaşık Dikkat ve Yönetici/Yürütücü İşlevler
  • Yeni bir görevi başlatabilme ve sürdürebilme
  • Planlama
  • Soyutlama, Akıl yürütme
  • Bellek
  • Dil Becerileri
  • Karmaşık görsel algısal ve görsel mekânsal beceriler

 STROOP: Bu test değişen taleplere karşı hastanın algısal kurulumu (set) değiştirip, değiştiremeyeceğini ölçmektedir. Bu test için dört farklı kart kullanılmaktadır. Birinci kartın üzerinde gelişigüzel renk isimleri (mavi, yeşil, kırmızı, sarı), her sırada beş sözcük olacak şekilde 10 sıra halinde siyah harflerle basılmıştır. İkinci kart da bu renklerle basılmış aynı sayıda noktalar, üçüncü kartta renklerin yazılı olduğu (her yazılı renk ismi başka bir renkle basılı olmak üzere) aynı sayıda renk isimleri, dördüncü kartta da farklı renklerle yazılmış gelişigüzel sözcükler bulunmaktadır. İlk başta siyah basılı kartın olabildiğince hızlı okunması istenir. Bu sırada yapılan yanlışlar ve düzeltmeler ile toplam harcanan zaman kaydedilir. İkinci aşamada renkli yazılmış renk isimleri, üçüncü aşamada şekillerin renkleri, dördüncü aşamada renk ismi olmayan sözcük renkleri ve beşinci aşamada da renk ismi olan sözcük renkleri söyleme doğruluğu ve zamanı kaydedilir.

WCST: Akıl yürütme ve soyutlamayı değerlendirmede kullanılan bu test için dört uyaran kartı kullanılır. Bu kartların ilkinde kırmızı bir üçgen, ikincisinde iki yeşil yıldız, üçüncüsünde üç sarı artı işareti, dördüncüsünde de dört mavi daire yer almaktadır. Hastanın önüne bu kartlar yatay olarak dizilmektedir. Test kartları adı verilen 64 kartın üzerinde de sayıları birden dörde uzanan, kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renklerinde üçgen, yıldız artı işareti ya da daireler bulunmaktadır. Hastadan sırayla bir test kartı seçmesi ve dört uyaran kartından hangisine uyduğunu düşünüyorsa onun altına yerleştirmesi istenir. Her yerleştirmeden sonraya hastanın seçiminine “doğru” ya da “yanlış” deneceği, bunun dışında başka bir açıklama yapılmayacağı söylenir. Hastanın üstüste 10 kere doğru yanıt vermesinden sonra kategori değiştirilir ve teste ya tüm kategoriler sınanıp doğru yanıtlar alındığında, ya da tüm kartlar (64’lü iki deste ile toplam 128) bittiğinde son verilir. Hastanın artık doğru olmadığı halde aynı kategoriye göre yerleştirmekte devam etmesi perseverasyon olarak değerlendirilir.

D2 dikkat testi: Özellikle okul çağında olan çocuklarda yaşanan dikkat dağınıklığı sorununun tespitinde önemli rol oynamaktadır. Okul başarısını olumsuz yönde etkileyen dikkat dağınıklığı sonraki yıllarda tüm hayatı etkilemeye devam etmektedir. 14 satırlık testin her satırı için test uygulanan bireye 20 saniye süre tanınmaktadır. İki işaretli “d” harflerini bulması ve işaretlemesi gereken bireyin test sonucunda ne derece dikkatli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Uzun süre konsantrasyona ihtiyacı olanların ve dikkat gerektiren işlerle uğraşanların performansları ölçülmektedir. 

Ankara Platin Tower’daki Merkezimizde, Çocuk ve Ergen  Psikiyatrisi Uzmanı Uzm. Dr. Çağatay UĞUR ve Ekibi tarafından Dikkat Değerlendirme Testleri de dahil olmak üzere Çocuk&Ergen Psikiyatrisine dair tüm test, terapi, tedavi ve takipler yapılmaktadır!

Aşağıdaki linklerden bize ulaşıp randevu alabilir ayrıca konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrsi ile ilgili kapsamlı makalelerimize aşağıdaki Çocuk&Ergen Psikiyatrisi Yazılarımız linkinden ulaşabilirsiniz!

Leave a comment