Dil Gelişimi Değerlendirme Testleri

Dil Gelişimi Değerlendirme TestleriDil Gelişimi Değerlendirme Testleri

Merkezimizde uyguladığımız dil gelişimi testlerinden bir kısmı aşağıdak gibidir:

Peabody Resim Kelime Testi:

Asıl formu İngilizce (Peabody- Picture-Vocabulary Test) olan Peabody Resim-Kelime Testi,  Dunn tarafından hazırlanmış, Katz ve arkadaşları tarafından 1972 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır (Katz, Önen, Demir, Uzlukaya ve Uludağ,1974). Test, 2,5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testtir. Testte, resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlayan sorular bulunmaktadır.

Ankara Platin Tower’daki Merkezimizde, Çocuk ve Ergen  Psikiyatrisi Uzmanı Uzm. Dr. Çağatay UĞUR ve Ekibi tarafından Dil Gelişimi Değerlendirme  Testleri de dahil olmak üzere Çocuk&Ergen Psikiyatrisine dair tüm test, terapi, tedavi ve takipler yapılmaktadır!

Aşağıdaki linklerden bize ulaşıp randevu alabilir ayrıca konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrsi ile ilgili kapsamlı makalelerimize aşağıdaki Çocuk&Ergen Psikiyatrisi Yazılarımız linkinden ulaşabilirsiniz!

Leave a comment