İstemsiz Hareketler (Tikler)

tiklerTİKLER

Tik, ani, hızlı, tekrarlayıcı, ritmik olmayan hareketler veya seslerdir. Tikler basit veya karmaşık (daha amaçlı, birden çok hareketi ve sesi içerebilen), geçici veya kronik olabilir.

Kronik tikler motor ve/veya vokal olabilir. Tiklerin şiddeti artış ve azalış gösterir. Genellikle tiklere eşlik eden diğer sorunlar vardır; bunların en sık rastlananları dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), obsesif kompulsif bozukluk (OKB), diğer kaygı bozuklukları, akademik ve sosyal sorunlardır.

Tiklerin kronik sayılması için yıldan fazla zamandır devam etmesi gereklidir, daha kısa süreli tikler geçici tikler olarak adlandırılabilir. Karmaşık vokal tikler kelimeleri, cümlecikleri içerebilir. Konuşmaların tekrar edilmesi, küfretme, uygunsuz hareketler şeklinde ortaya çıkabilir. Tiklere eşlik eden diğer bir özellik, tiklerden önce bireyin sanki tikleri tetikleyen hisler yaşamasıdır. (Tik Sorunları dahil olmak üzere Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İle İlgili kapsamlı yazılarımızhttps://cagatayugur.com.tr/yazilarimiz/ sayfasında)

Ankara Platin Tower’daki MerkezimizdeÇocuk ve Ergen  Psikiyatrisi Uzmanı Uzm. Dr. Çağatay UĞUR tarafından Tikler ve Tik Sorunları dahil  olmak üzere Çocuk&Ergen Psikiyatrisine dair tüm rahatsızlıkların test, terapi, tedavi ve takipleri yapılmaktadır!

Aşağıdaki linklerden bize ulaşıp randevu alabilir ayrıca konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrsi ile ilgili kapsamlı makalelerimize aşağıdaki Çocuk&Ergen Psikiyatrisi Yazılarımız linkinden ulaşabilirsiniz!

 

Leave a comment