Konuşma Sorunları

Konuşma ProblemleriKONUŞMA SORUNLARI/BOZUKLUKLARI

Konuşma gecikmesi

Konuşma gecikmesi durumlarında düşünülmesi gereken bazı durumlar vardır. Öncelikle çocuğun duymasına ilişkin bir sorun olup olmadığı araştırılmalıdır. Duyma sorunu olan çocuklar sözcükleri söyleyemezler.

Konuşması geciken bir çocuğun duyma sorunu yoksa başka nedenleri araştırmak gerekir. Konuşmanın gecikmesinin nedenlerinden biri de çocuğun zekâ gelişimindeki gerililiktir. Çoğu zaman zekâ sorunu konuşmanın gecikmesiyle saptanır. Konuşma gecikmesine genellikle diğer alanlardaki gelişimsel gecikmeler de eşlik eder. Çevreden erkek çocukların geç konuşacağı, ailede geç konuşanlar olması nedeniyle bunun sorun olmadığı yönündeki inanış ve telkinleri sorunun saptanamaması ve çözümün gecikmesiyle sonuçlanabileceği unutulmamalıdır. Konuşma gecikmesi kesinlikle bir uzmana danışılması gereken bir durumdur.

Fonolojik Bozukluk

Fonolojik bozukluk gelişimsel olarak çıkartılması beklenen konuşma seslerini çıkaramamasıdır. Bazen bir sesin yerine başka bir ses söyleme şeklinde de olur. Çocukluk döneminde en sık rastlanan R harfi yerine Y, K yerine T kullanılmasıdır. Bu durum başlangıçta aileler tarafından sevimli olarak algılanmakla birlikte, yaş büyüdükçe çocuğun rahatsız olacağı endişesiyle telaşlanırlar. Bu sıkıntının çocuğa yansıtılması çocuğun kaygısını arttırır. Konuşma terapilerinin yanı sıra çocuğun ve ailenin kaygısının yatıştırılması önemlidir.

Kekemelik

Konuşmanın akıcılığının ya da ritminin bozuk olmasıyla oluşan konuşma bozukluğuna kekemelik denir. Kekemelik; seslerin ve hecelerin yinelenmesi, sesleri uzatma, sözcükleri parçalama, konuşma sırsında duraklama ya da patlamalar şeklinde olabilir. Genellikle ani korkuların neden olduğu düşünülmekle birlikte, korku ve korkutmalar yatkınlığı olan çocuklarda neden olmaktan çok, tetiği çekici mekanizmalardır.

Kekemeliğin sosyal işlevlerde bozukluğa yol açması nedeniyle yaygın olarak kaygı başlar. Kaygı kekemeliği arttırır. Zamanla benlik saygısında azalma gibi sorunlar ortaya çıkar. Tedavinin amacı sadece kekemeliği geçirmek değil, çocuğun olumlu yönlerini saptayıp, destekleyerek kekemeliğe önem vermemesini sağlamakta olmalıdır.

Konuşma bozuklukları geniş bir yelpazeye yayılan, zamanında anlaşılamadığı ve tedavi edilmediği zaman önemli sorunlara yol açabilen durumlardır. Bazen başka sorunların bir belirtisi olarak ortaya çıkabilirler. Konuşmaya başlama döneminden başlayarak, bu sorun yakından izlenmeli ve gerektiği zaman kesinlikle uzman yardımına başvurulmalıdır. (Konuşma Sorunları dahil olmak üzere Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İle İlgili kapsamlı yazılarımız https://cagatayugur.com.tr/yazilarimiz/ sayfasında)

Ankara Platin Tower’daki Merkezimizde, Çocuk ve Ergen  Psikiyatrisi Uzmanı Uzm. Dr. Çağatay UĞUR tarafından Konuşma Sorunları dahil  olmak üzere Çocuk&Ergen Psikiyatrisine dair tüm rahatsızlıkların test, terapi, tedavi ve takipleri yapılmaktadır!

Aşağıdaki linklerden bize ulaşıp randevu alabilir ayrıca konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrsi ile ilgili kapsamlı makalelerimize aşağıdaki Çocuk&Ergen Psikiyatrisi Yazılarımız linkinden ulaşabilirsiniz!

 

Leave a comment