Zeka Testleri

Zeka Değerlendirme TestleriZeka Testleri:

Merkezimizde Ugulanan Zeka Testlerinden Bir Kısmı Aşağıdaki Gibidir:

WISC-R: Çocuklar için kullanılan bir zekâ testidir. 13 alt testten oluşmaktadır. Bu alt testlerin birleşimi ile sözel, performans ve toplam zeka bölümü puanları hesaplanmaktadır. Sözel zeka bölümünü Genel Bilgi, Benzerlikler, Artimetik, Sayı Dizisi, Sözcük Dağarcığı, Yargılama alt testlerinden; performans zeka bölümü ise Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre ve Labirentten oluşur. Aritmetik, Şifre ve Sayı Dizisi testleri dikkat ile ilişkilidir.

WISC-4: Tüm dünya ve Türkiye genelinde bilinen en yaygın, kapsamlı, güvenilir ve güncel zeka testi olan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-4) , bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik ölçme aracıdır. Bu ölçek Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-III’ün yenilenmiş güncel biçimidir.

KENT EGY ZEKA TESTİ: 1941 yılında Kent, Grace H. tarafından geliştirilmiştir. Sözel performansa dayanan bir kağıt kalem testidir. Konuşma, işitme ve sözel ifade sorunu olmayan hastalara ve normal kişilere uygulanabilir.

Bender Getsalt: Çocuk psikiyatristi Bender tarafından 1938 yılında geliştirilmiştir. Bender-Gestalt testi; görsel uyaranın algılanmasını, görsel-motor koordinasyonu, görsel motor bütünleştirmeyi ölçer. 5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arası çocuklara tek oturumda yapılır. Testin belli bir sınırlandırılmış süresi bulunmamaktadır.Toplam 9 şekilden oluşan bir kağıt-kalem testidir. Her şekil çocuğa sırayla gösterilir ve şeklinkağıda  kopya edilmesi istenir. Puanlama çocuğun çizdiği şekillerdeki hatalara bakılarak yapılır. Değerlendirme de çocuğun kağıdı kullanış şekli, silgikullanıp kullanmaması da puanın yorumlanmasında etkilidir. Bender-Gestalt testi; zeka, okul başarısı, görsel motor performans, nörolojik bozulma, yürütücü işlevlerde bozulmaya ilişkin bilgiler verir.

Ankara Platin Tower’daki Merkezimizde, Çocuk ve Ergen  Psikiyatrisi Uzmanı Uzm. Dr. Çağatay UĞUR ve Ekibi tarafından Zeka Testleri de dahil olmak üzere Çocuk&Ergen Psikiyatrisine dair tüm test, terapi, tedavi ve takipler yapılmaktadır!

Aşağıdaki linklerden bize ulaşıp randevu alabilir ayrıca konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrsi ile ilgili kapsamlı makalelerimize aşağıdaki Çocuk&Ergen Psikiyatrisi Yazılarımız linkinden ulaşabilirsiniz!

Leave a comment