Çocuk Psikiyatri Uzmanı Kimdir

Çocuk Psikiyatri uzmanlığı; Tıp eğitimi üzerine, çocuk-ergen ruh sağlığı alanında ihtisaslaşmış uzman doktorlar yetiştiren bir tıp bölümüdür. Sağlık, sadece biyolojik olarak değil, psikolojik ve sosyal açıdan da iyilik halini tanımlamaktadır. Bu nedenle çocukların ruhsal ve sosyal açıdan da değerlendirilmesi, desteklenmesi ve  ihtiyaç halinde  uygun müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir.

Dünyada çocuk ve ergen psikiyatrisi gelişimi, erişkin psikiyatrisinin gelişiminden farklı olmuştur. Çocuk psikiyatrisi ele aldığı konulara psikiyatrik, psikolojik, sosyolojik olarak çok yönü bir bakış sergilemektedir. Çocuk Ergen Psikiyatrisi disiplini, erişkin psikiyatrisi, pediatri, psikoloji, pedagoji ve sosyal çalışma ile yoğun ilişki içinde bulunmaktadır.

Bu disiplin ülkemizde oldukça yeni bir uzmanlık dalıdır. İlk defa Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel başkanı olduğu İ.Ü.Tıp Fakültesi psikiyatri kliniği bünyesi içinde çocuk psikiyatrisi dalının açılmasını planlamış, 10.3.1956 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun ‘Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü ‘ tüzüğünü kabul etmesi üzerine 06.02.1957 yılında bu enstitü psikiyatri kliniğinin iki odasında faaliyete geçmiştir.

1968 yılında İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Kürsüsü müstakil bir kürsü olarak kurulmuştur. 1981 yılındaki yasa değişikliği ile “Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı” şekline dönüşmüş ve 1997 yılında Y.Ö.K. kararı ile “Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ”ismi altında anabilim dalı statüsünü kazanmıştır.

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Kimdir

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı; Çocuğun ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki tüm zorluklarıyla ilgilenir. 6 yıllık tıp Fakültesi lisans eğitiminden sonra 4 yıl daha Çocuk Ergen Psikiyatrisi bölümünde eğitim alan tıp doktorudur.

Çocuk Psikologları ise 4 yıllık sosyal bilimler lisans eğitimi aldıktan sonra psikolog unvanını kazanıp üzerine çocuk psikolojisi alanında uzmanlaşabilmektedirler. Hekimlik eğitimi almadıkları için çocuk psikologlarının Tıbbi anlamda tedavi etme ve ilaç yazma yetkileri yoktur.

Çocuğunuzla çalışacak doğru uzmanı seçerken birçok etmeni düşünmeniz gerekmektedir. Zira, psikologlar ve psikiyatrlar yöntemleri ve uygulama alanları açısından da farklılıklar göstermektedirler.

Neden Çocuk ve Ergenlerle Çocuk Psikiyatristi İlgilenmelidir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanları uzun yıllar süren çok kapsamlı bir tıp eğitimi aldıklarından, biyopsikososyal bir varlık olan insanı ve tabiki çocukları bütüncül anlamda değerlendirme, tedavi etme ve tanılama adına yüksek bir yeterliliğe ve beceriye sahiptir. Bu nedenle çocuklarınızın ruhsal sorunları nedeni ile bir uzmana baş vurmanız gerektiğinde ilk etapta mutlaka bir çocuk psikiyatrisi uzmanına danışılması hayati önem göstermektedir.

Çocuk Psikiyatri Uzmanı Daha Çok Hangi Sorunlarla karşılaşırlar?

Çocuk ve ergenlerde sıklıkla görülen sorunlar; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuk ve ergen depresyonu, duygusal sorunlar, davranış bozuklukları, kaygı bozuklukları, tuvalet eğitimi zorlukları, öğrenme bozuklukları, İnternet ve bilgisayar teknolojileri aşırı kullanımı, algılamada yetersizlikler, otizm ve asperger sendromu, uyku bozuklukları, tikler ve takıntılar, yeme bozuklukları, dürtüsellik ile ilgili sorunlar, saç-kaş-kirpik yolma, parmak emme, konuşma gecikmesi, konuşma bozuklukları, kendine zarar verme, öfke sorunları, alkol-madde bağımlılığı, arkadaş ve aile içi sorunlar, uyum bozuklukları, cinsel gelişim ve cinsellikle ilgili sorunlar, ergenlik sorunları gibi başlıklar altında sınıflandırılabilir.

Çocuk Psikiyatri Uzmanı Teşhis İçin Hangi Testleri Uygularlar?

Ayrıntılı klinik psikiyatrik değerlendirme sonrasında, tarama testleri, tanıya yardımcı psikometrik (depresyon, kaygı, dikkat, öğrenme, öfke-ilişki testleri) testleri uygularlar. Bu testlerden bazıları nöropsikiyatrik testler yani bellek-dikkat-öğrenme becerisini ölçen testlerdir. Zeka ve gelişim testlerini ise daha çok çocuk psikoloğu uygular.

Çocuk Psikiyatri Uzmanları Hangi Tedavi/Terapi Yöntemlerini Uygularlar?

Değerlendirme süreci sonrasında tanıya uygun psikoterapi seçilerek tedavi başlatılır. Bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi, kabul ve kararlılık, farkındalık terapisi, psikanalitik psikoterapi, aile terapisi, emdr, hipnoterapi gibi teknikler tedavide kullanılır. Ayrıca medikal tedavi gerektiren durumlarda uygun doz ve süre ayarlaması yapılarak tedaviler sürdürülür.

Hangi Durumlarda Çocuk Psikiyatri Uzmanına başvurmalı?

Çocuk psikiyatrisine her zaman başvurulabilir. Çocuğun hiçbir ruhsal belirtisi olmasa bile danışmanlık amaçlı gelinebileceği gibi, sorunlu görülen herhangi bir ruhsal belirtide gelinmelidir. “Çocuk psikiyatristi terapi yapmaz, sadece durumu ağır olan çocukları görür ve ilaç verir, psikologlar ise terapi yapar, bize zaman ayırır, konuşur.” düşüncesi tamamen asılsız ve çok yanlıştır.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, pedagog ya da psikolog değildir. Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı alanında uzmanlaşmış, sorunların biyolojik temellerine de hakim olduğundan herhangi bir psikolojik sorunda başvurulması gereken bir meslek grubudur.

Örneğin; Bebeklik döneminde uyku ve beslenme alışkanlıkları nasıl olmalıdır? Sorusuyla gelinebileceği gibi çocuğun günlük hayatını, okul başarısını, aile içi ilişkilerini, arkadaş uyumunu olumsuz etkileyebilecek duygusal ya da davranışsal bir belirti ile de çocuk psikiyatri uzmanına  başvuru yapılabilir.

Ankara’da Çocuk Psikiyatri Tedavisi Merkezleri

Ankarada Çocuk Psikiyatrisi ve Ergen Psikiyatrisi konusunda baş vurulabilecek bir çok kamu ve özel kuruluşu bulunmaktadır.

Ankara Üniv, Hacettepe Üniv, Gazi Üniv, Dışkapı EAH, Gülhane, Yenimahalle DH, Sami Ulus EAH, Madalyon klinik gibi çocuk ve ergen psikiyatrisinde hizmet veren merkezler Ankara’da bulunmaktadır.

Merkezimizde Çocuk Ergen Psikiyatrisi Tedavisi

Tüm danışanlarımla psikiyatrik açıdan görüşmelerimi yaptıktan sonra terapi seansları için planlamalar yapıyoruz. 2. Ya da 3. Görüşmede test yapılması kararı verdiğimde nöropsikiyatrik testler ise ben yapıyorum. WISC-4 ve WISC-R testlerini gibi zekâ testlerini ise klinik psikologlarımız yapmaktadır. Kliniğimizde çocuk psikoloğumuz, oyun terapistimiz, konuşma terapistimiz, hipnoterapistimiz aile ve ilişki terapistimiz, erişkin psikiyatrisi uzmanımız ve psikologlarımız gibi eksiksiz ve güçlü ekibimizle sizlere hizmet sunmaktayız.

İletişim Bilgileri:

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İle İlgili Her Türlü Soru İçin Bize Ulaşın:

cagatayugur.com.tr/iletisim

Tel:  (0312) 284 00 21

Adres:

Platin Tower İş Merkezi, (Medicana Hast.Yanı), Kat:18, No: 69, Çankaya/Ankara

 

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin:

https://www.instagram.com/pskytrcagatayugur

https://www.facebook.com/drcagatayugur

 

Leave a comment