Okul Fobisi

OKUL FOBİSİ NEDİR?

Okul FobisiOkul fobisi şiddetli bir endişe nedeniyle çocuğun okula gitmek istememesi veya okulla ilgili son derece isteksiz olması şeklinde kendini gösteren bir durumdur. Bu durum çocukta özellikle okul saatleri yaklaştığında sıkıntı artışı, ağlama, sinirlilik, uykusuzluk, saldırganlık veya baş ağrısı, mide bulantısı, iştahsızlık gibi şikayetlerle ortaya çıkmaktadır.

En sık okulların yeni açıldığı Eylül-Ekim aylarında 6-8 yaş gibi ilk okul başlangıç döneminde görülür. Yine okula başladıktan sonraki yıllarda, örneğin 11-12 yaşlarda okul değişikliğinin gündeme geldiği dönemlerde de ortaya çıkabilmektedir.

Kızlarda ve erkeklerde birbirine yakın sıklıkta görülen bu durum kaza, hastalık ameliyat, okul arkadaşının gidişi, bağlı olduğu akrabanın hastalığı veya ölümü, ebeveyn boşanması, maddi sorunlar, kardeş doğumu gibi durumların arkasından başlayabilir. Bu çocuklar genellikle evde rahat ve huzurluyken okulda aşırı kaygılı ve huzursuzdur.

OKUL FOBİSİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

1- Ayrılık Endişesi: Sorunun İlk nedeni sizden ayrı kalmanın getirdiği mutsuzluktur.

2- Yeni deneyimlerle baş etme: Güçlüğe neden olan faktörlerden bir diğeri de çocuğunuzun değişim ve yeniliklerle  baş etme ihtiyacıdır. Farklı  bir ortama girme yabancılarla tanışma okul kurallarını öğrenme, kişisel disiplini geliştirme, grup projelerinde yer alma gibi deneyimler söz konusudur.

3- Gerçekçi olmayan  yüksek beklentiler: Yetişkinlerin beklentileriyle mücadele etmek, bazı çocuklarda strese yol açan başlıca etkendir. Bu daha çok  çocukların başarılarında mükemmeliyetçi bir tutum benimsemek şeklinde kendini gösterir.

4- Kendini yalnız hissetme: Arkadaş edinme konusunda yetersiz ya da isteksiz gibi görünen utangaç ve çekingen çocuklar, yalnızlığa ve reddedilmeye mahkumdurlar. Örneğin Arkadaşlarından daha parlak ya da durgun olan bir çocuk arkadaşlarınca alay konusu olabilir ya da soyutlanabilir.

5- Zarar verici davranışlara maruz kalma: Okula başlayan çocukların başkaları tarafından zarar görmelerini kontrol etmenin yolu yoktur. Bu tüm yaş düzeylerinde görülebilir ve çocuklarda çok büyük endişe, acı ve üzüntüye neden olur. Bazı durumlarda, sürekli olarak başkalarından zarar görme, bunalımlara bile yol açabilir.

OKUL FOBİSİ HANGİ YAŞLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR?

-Anaokuluna giden çocuklarda

-İlkokula giden çocuklarda

-Daha az oranda orta ve lise öğrencilerinde görülür.

Yaş büyüdükçe görülme sıklığı azalmaktaysa da tedavi güçleşmektedir. Yapılan Araştırmalarda okul korkusu kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Her sosyoekonomik düzeyde daha fazla görülmektedir.

OKUL FOBİSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

 • Sıkıntı artışı, Ağlama,
 • Alınganlık ve Sinirlilik,
 • Uyku düzeninde bozukluklar, Uykusuzluk,
 • Alınganlık, Sinirli olma, Saldırganlık,
 • Baş ağrısı,
 • Karın ağrıları, Mide bulantısı, İştahsızlık
 • İstek ve enerji kaybı,
 • Okul faaliyetlerinde pasif yaklaşma,
 • Anneye bağımlılık, içe kapanıklık ve utangaçlık
 • -Okulda ve evde nedensiz ağlama, kavga dikkat çekmeye yönelik davranışlar,

EĞER ÇOCUKLARDA;

 • -Çocuk neşesiz, uykuya dalmakta zorluk çekiyorsa,
 • -Ödevlerine karşı ilgisi azalmış ve sonunda bir gün okula gitmeyeceğini söylüyorsa,
 • Neden olarak öğretmenden korktuğunu ya da arkadaşının kendisini rahatsız ettiğini söylüyorsa,
 • Okul etkinliklerine karşı pasif içe kapanık veya korkulu davranıyorsa okulda daha çok ağlamaya kavga etmeye dikkat çekmeye başlamışsa,
 • Öğretmenden sık sık izin isteyip dışarı çıkmak istiyorsa,
 • Tıbbi nedeni olmayan bedensel şikayetleri, Varsa çocukta okul fobisi olduğu düşünülür ve uzman yardımı almak gerekir.

OKUL FOBİSİ YAŞAYAN AİLELERE ÖNERİLER?

Bu tip çocukların ele alınmasında anne-baba  ve öğretmenle işbirliği çok önemlidir. Çocuklar okula gitmek istemedikleri için cezalandırılmamalı, suçlanmamalı, okula gitmesinin gerekliliği konusunda tüm aile fertleri ve öğretmen tarafından net bir tavır sergilenmeli, çocuğu okula özendirici ve destekleyici olunmalıdır.

Okulun önemi çocuğun anlayacağı bir dille açıklanmalıdır. Okula gitmeden önce yapılan  uzun vedalaşmalar çocuğun uzun süreli bir ayrılık kaygısını tetikleyeceğinden, kısa bir veda yeterlidir. Çocuğun sınıfa katılımı aşamalı olarak gerçekleştirilebilir, ancak çocuk mutlaka okula gelmelidir. Okul fobisi kendini gösterdiğinde ve ailenin sonuçsuz kaldığında, çocuk okula gitmeyi ciddi biçimde reddediyorsa, bir çocuk psikiyatrisine danışılmalıdır.

OKUL KORKUSU İLE OKUL FOBİSİ AYNI ŞEY DEĞİL!

Okul korkusu, çocuğun ne olduğunu kavrayamadan yaşadığı bir duygu olmakla beraber verdiği normal bir tepkidir. Okul fobisi ise çocuğun okula gitmeyi reddetmesidir. Okul korkusu 1 haftayı aşkın bir sürede görülürken, manevi desteklere rağmen çözüme kavuşturamıyorsa okul fobisi vardır. Okul fobisi, okul korkusuna göre çok daha şiddetlidir.

İletişim Bilgileri:

Okul Fobisi Dahil Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İle İlgili Her Türlü Soru İçin Bize Ulaşın:

cagatayugur.com.tr/iletisim

Tel:  (0312) 284 00 21

Adres:

Platin Tower İş Merkezi, (Medicana Hast.Yanı), Kat:18, No: 69, Çankaya/Ankara

 

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin:

https://www.instagram.com/pskytrcagatayugur

https://www.facebook.com/drcagatayugur

Leave a comment