Adsız tasarım

Akran ZorbalığıAkran zorbalığı, bir çocuğun aynı yaş grubundaki başka bir çocuğa sözel ya da fiziksel şiddet uygulamasına verilen durumun adıdır.

Akran Zorbalığı Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Akralarına zorbalık yapan çocuk diğerini kimi zaman fiziksel kimi zaman duygusal yönden “zayıf” görür, baskı yaparak  acı çektirmeyi amaçlar. Peki zorba tutumlar nasıl gözlemlenir? Genellikle zorba çocuklar akranlarına karşı aşağıdaki tutumları sergilerler:

  • Küçümseyici söylemler,
  • Dalga geçmeler,
  • Arkadan yapılan dedikodular bile olabilir.
  • Eşyalarına el koyma,
  • Kendisine yiyecek aldırma,
  • Ödevini yaptırma şeklinde ya da dışlama,
  • Görmezden gelme.

Bunun son noktası fiziksel ya da cinsel saldırganlıktır. Bazen herkesin göreceği şekilde bazen gizli yapılabilir. Kimi zaman akran zorbalığı tehdit de içerebilir. Eğer zorbalık yapılan çocuk tepki göstermez ve kimseye bahsetmez ise akran zorbalığına maruz kalmaya devam edebilir. Bu şekilde sürekli hale gelebileceği ve mağdurun ruhsal durumunu bozabileceği için akran zorbalığının önlenmesi oldukça önemlidir.

Yapılan çalışmalar her 3 çocuktan 1 inin hayatlarının bir döneminde akran zorbalığına maruz kaldığını, çocukların %10-14 civarının ise 6 ayı aşan kronik akran zorbalığına maruz kaldığını işaret etmektedir.

Akran Zorbalığı Nasıl Tedavi Edilmelidir?

Bu durum mutlaka çocukların ebeveynleri ile paylaşılmalıdır. Sorunun sadece okul içinde çözüme kavuşturulması oldukça güçtür. Bununla birlikte Okullardaki rehberlik servisleri çocukların ruhsallığının takibinde çok önemli görev üstlenmektedir.

Rehberlik servisinde çalışanların öğrenci ve öğretmenlerle iletişim halinde olması, çocukları tanıması ve olası değişiklikleri takip etmesi koruyucu olacaktır. Okuldaki yetkililerin akran zorbalığını gördükleri yerde mağdur olan çocuğun kendisinin baş etmesinin beklenmemesi, müdahale etmeleri, suçlayıcı bir tutumdan uzak meseleyi tüm yönleriyle anlamaya çalışmaları çok önemlidir.

Mağdur olan çocuğun ruhsal açıdan değerlendirilmesi için bir uzmana danışılması gerekebilir. Çünkü uzun süre akran zorbalığına maruz kalmış olan çocuklarda başka psikiyatrik problemler de gözlemlenebilir. Örneğin; akran zorbalığına maruz kalan çocuğun altta yatan özgüven eksikliği bu duruma temel oluşturabilir ve zorbalık sonucunda okul başarısında azalma, okula gitmek istememe, kaygı bozukluğu, depresyon gibi problemler oluşabilir.

Yapılan araştırmalar zorbalığa maruz kalan çocukta baş ağrısı ve karın ağrısı gibi fiziksel belirtilerde, intihar düşüncelerinde artış oluştuğunu göstermektedir. Zorbalık yapan çocukta ise davranış bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu gibi tedavi edilmesi gerekli bir durumun olup olmadığını belirlemek önemlidir.

Çocukları Akran Zorbalığından Nasıl Koruruz?

Çocuğu zorbalıktan korumak, onunla iletişimi iyi tutmakla başlar. Ebeveynlerde; akran zorbalığını normal bir davranış gibi görme, mağdur hak etmiştir gibi düşünme, olayın tekrarlanmayacağını düşünme, gülüp geçmek gibi davranışlar olmamalıdır.

Aileler ve Toplum Ne Yapmalıdır?

Zorbalık sadece yapan ve yapılanı ilgilendirmez. Bu durum aileleri ve hatta tüm toplumu ilgilendirir.  Öfke kontrolü tüm toplumda ele alınması gereken bir meseledir. Çocuklar, sokakta insanların birbirine bağırdığını, kurallara uyulmadığını gördükçe zorbalığa meyil etme riskleri artacaktır. Toplumun ve toplumun bir örneği olan ailenin zorba tutumları yüceltici söylem ve davranışlardan kaçınması, mağdurların hak ettiğini düşünmemeleri çocuklar için koruyucu olacaktır.

Çocuklar, evde anne ve babalarının  birbirine bağırdığını, hakaret ettiğini, hatta vurduğunu ya da dövdüğünü görüyor olabilir. Ya da çocuk bakım veren ebeveynleri veya büyükleri tarafından dövülüyor ya da örneğin ufak sorunlarda bile kolayca eleştiriliyor, başarısızlıklarında küçümseyici aşağılayıcı söylemlere maruz kalıyorsa kendisinin de zayıf gördüğü bir çocuk karşısında incitici söylemlere, şiddete başvurması ya da başkaları tarafından benzer tutumlara maruz kalması ihtimali vardır. Toplumsal şiddet de gerek aile içi gerek çocuklar arası şiddeti arttırmaktadır.

İletişim Bilgileri:

Akran Zorbalığı Dahil Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İle İlgili Her Türlü Soru İçin Bize Ulaşın:

cagatayugur.com.tr/iletisim

Tel:  (0312) 284 00 21

Adres:

Platin Tower İş Merkezi, (Medicana Hast.Yanı), Kat:18, No: 69, Çankaya/Ankara

 

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin:

https://www.instagram.com/pskytrcagatayugur

https://www.facebook.com/drcagatayugur

  

 

Leave a comment